FUCHSIA

Fuchsia er ei ruskeversplante. Den likar seg godt om det kjem regn, og er ei takknemleg plante å stelle. Fuchsia har rik bløming og har lett for å trivast. Fuchsia toler ikkje frost, difor må den ikkje takast ut før varmen held seg over nullpunktet heile døgenet. Det finnes 20.000 slag fuchsia verda rundt, og variasjonen og blomeprakten er fantastisk. Nokre fuchsia har blomar så små som ein veslefingernegl og nokre større enn handa, dei finnest i alle fargeslag og variasjonar – bortsett frå gult.

På dei neste sidane kan du sjå dei ulike slaga eg foreløpigt har, og skulle du finne noko du likar tek du kontakt for nærmare avtale.

Fotogalleri

Copyright © Fuchsiahagen gartneri 2007

Webdesign: KJ Webdesign